BRCI - Vreau Cont.

Datele cu care vreau să mă înregistrez sunt:
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
 
 
 
 
 
Pentru ce vei folosi contul de la BRCI: *
Confirm ca nu fac parte dintr-un grup cu influenta semnificativa *
?
Grup de persoane fizice cu influenta semnificativa asupra unei/ unor entitati din cadrul grupului Bancii - orice grup format din membrii, persoane fizice, ai unui grup de clienti aflati in legatura care are/exercita o influenta semnificativa asupra grupului Bancii. In scopul aplicarii acestei definitii vor fi luate in considerare numai acele grupuri de persoane fizice cu influenta semnificativa, care au in componenta lor cel putin un membru care are calitatea de salariat al unei/unor entitati din cadrul grupului Bancii. Pentru scopurile acestei definitii va fi luat in considerare si cazul particular in care exista un singur membru; 1. De asemenea, in sfera persoanelor cu influenta semnificativa intra: a) administratorii, directorii, auditorii, actionarii semnificativi ai institutiei de credit; b) persoanele cu statut similar in cadrul altor societati din grupul din care face parte institutia de credit; c) membrii apropiati ai familiei acestora, care se anticipeaza sa influenteze sau sa fie influentati de acestia in raport cu Banca; acestia pot include: partenerul de viata si copiii persoanei; copiii partenerului de viata al persoanei; dependenti ai persoanei sau ai partenerului de viata al acesteia

Beneficiar Real *
?
Beneficiar real - orice persoană fizică care deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune

Sunteti persoana expusa public? *
?
Persoana expusa politic - persoana fizica care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiei acesteia, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai acesteia.
Persoanele fizice care exercită funcţii publice importante sunt:
a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale;
d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate;
e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice;
f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.
Membrii familiilor persoanelor care exercită funcţii publice importante sunt:
a) soţul/soţia;
b) copiii şi soţii/soţiile acestora;
c) părinţii.
Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt:
a) orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu oricare dintre persoanele expuse politic sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană;
b) orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele expuse politic.

Sunteți în relație cu Banca în calitate de acționar? *
?
Actionar BRCI - persoană fizică care deţine, direct sau indirect, parti sociale in cadrul Bancii Romane de Credite si Investitii S.A.

Date personale
Nume*
Prenume*
CNP*  
Tara rezidenta*
Locul nasterii*
Data nasterii*
Cetatenia*
Adresa de domiciliu
Strada*
Numar*
Bloc
Scara
Apartament
Localitate*
Judet*
Sector
Adresa de resedinta difera de adresa din CI/BI?
Contact
Adresa e-mail *
Nr. telefon mobil*
Agentia cea mai apropiata*
Date Angajator
Ocupatia*
Nume angajator*
Sursa fonduri*